Skip to content

Usługi legalizacyjne Zapewniamy kompleksową obsługę prawną związaną z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców.

Okoliczności pobytu zmieniają się tak często jak procedury i wymagania. Dlatego w celu uniknięcia trudności z organami administracyjnymi będziemy wspierać Cię na każdym etapie procesu aplikacyjnego.  Zadbamy o wszystko. Nam możesz zaufać!

W zakres usługi imigracyjnej wchodzą:
legalizacja pracy
rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej
legalizacja pobytu obywateli spoza Unii Europejskiej
inne usługi wykraczające poza zakres opisany powyżej np. legalizacja dokumentów, uzyskanie wizy, meldunki, numery PESEL etc.

Jak działamy?
Przeprowadzamy bezpłatną analizę sytuacji.
Przygotowujemy kompletną dokumentację, składamy ją w Twoim
imieniu, reprezentujemy Cię przed Urzędami.
Dostarczamy uzyskane zezwolenia.

Solicitor pointing at contract showing client where to write signature
selective focus of keys on table in new house with cardboard box

Usługi relokacyjne Arkpol Moving & Relocations zapewnia pełen zakres usług relokacyjnych.

Pomagamy w przejściu przez wszystkie formalności administracyjne.

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klientów oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie organizacji życia w Polsce.

W zakres usług relokacyjnych wchodzą:
wizyta wstępna/orientacyjna
zakwaterowanie tymczasowe
wycieczka zapoznawcza
wyszukiwanie domów i mieszkań
asysta w znalezieniu szkoły
pakiet asymilacja (ubezpieczenia, umowy z dostawcami mediów, otwarcie rachunku bankowego, rozpoznanie okolicy etc.)
zarządzanie nieruchomością
pakiet wyjazdowy
inne na życzenie

 

A happy family moves to a new apartment.
young couple moves to a new home. the family carries boxes of things after buying a home.