Skip to content

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznie lub mailowo. Nasi specjaliści pomogą Państwu określić zakres wymaganych usług, sposób przeprowadzki i cenę naszych usług.

Informacje kontaktowe

Napisz do nas Nasi specjaliści pomogą Państwu określić zakres wymaganych usług.

Imię *
Email *
Tytuł *
Wiadomość

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKPOL przy ul.SŁOWIKOWSKIEGO 27 , NIP: 521-042-14-95, REGON:012248340.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwią Kopera, z którą, można się skontaktować drogą elektroniczną, pod adresem: skopera@arkpol.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat bądź do czasu żądania usunięcia danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Aleksander Redkie
Owner / CEO                                                                
e-mail: aredkie@arkpol.com

Krzysztof Smoleński
Chief Management Advisor
e-mail: ksmolenski@arkpol.com

Jakub Bielecki
Managing Director
e-mail: jbielecki@arkpol.com
tel. +48 502-186-923

Dział przeprowadzek:

Sebastian Kowalewski
Senior Move Manager
e-mail: skowalewski@arkpol.com                                 
tel. +48 512-930-838

Michał Rosłoniec
Move Manager
e-mail: mrosloniec@arkpol.com
tel. +48 506-224-294

Magdalena Wałaszewska                                             
Move Manager- Imports                                                   
e-mail: mwalaszewska@arkpol.com                             
tel. +48 512-930-695

Dział Projektów zagranicznych/usług outsourcingowych:

Lena Short
General Project Manager
e-mail: lshort@arkpol.com
tel. +48 539-735-648

Katarzyna Laskowska                               
Project and Administration Officer                 
e-mail: klaskowska@arkpol.com                   
tel. +48 798-719-329

Marcin Kaczyński
Dispatcher
e-mail: mkaczynski@arkpol.com
tel.+48 506-191-587

DZIAŁ RELOKACJI:

Marta Bober
Head of Relocation Division
e-mail: mbober@arkpol.com
tel. +48 539 735 635                              

 

 

 

Dział Administracyjno- finansowy:

Sylwia Kopera
Head of Finance & Office Department
e-mail: skopera@arkpol.com
tel. +48 508-908-245

Edyta Krzesaj
Accounts & Administration Specialist
e-mail: ekrzesaj@arkpol.com
tel. +48 539-735-634

Jolanta Warzecha
Office Manager
e-mail: jwarzecha@arkpol.com
tel. +48 504-231-722

Barbara Rabcewicz
HR and Payroll Manager
e-mail: kadry@arkpol.com
tel. +48 798 719 320

Robert Wojtecki
Fleet & Purchase Administation Manager
e-mail: rwojtecki@arkpol.com
tel. +48 512-931-114

[:]