Skip to content

KONTAKT Z NAMI Nasi specjaliści pomogą określić zakres wymaganych usług, sposób przeprowadzki oraz zaproponują cenę odpowiednią dla tych usług.

ARKPOL POLSKA (CENTRALA)

ARKPOL BIS LTD

ARKPOL DEUTSCHLAND GMBH 

Napisz do nas Nasi specjaliści pomogą Państwu określić zakres wymaganych usług.

Imię *
Email *
Tytuł *
Wiadomość

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKPOL przy ul.SŁOWIKOWSKIEGO 27 , NIP: 521-042-14-95, REGON:012248340.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwią Kopera, z którą, można się skontaktować drogą elektroniczną, pod adresem: skopera@arkpol.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat bądź do czasu żądania usunięcia danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Zrealizowanych zleceń w 2022 roku

1806

Zrealizowanych zleceń w 2022 roku
Doświadczenia

23 Lata

Doświadczenia
Międzynarodowe  członkostwa

3

Międzynarodowe  członkostwa
Kontakt
eura
Kontakt
IAMX_Validation Icon (Small)[2][1][1]
fedemac
Kontakt
GRUPA ARKPOL
BIURO
ul.Słowikowskiego 27,
05-090 Raszyn, Poland
 
Tel.: +48 (0)22 853 30 43
Fax: +48 (0)22 853 30 54
e-mail: arkpol@arkpol.com
lodz_ico
pl_ico
ue_ico
ue-pr
ue-mazowsze
ue-ue